خرداد ۹۷ برای ما آغاز رویش طرحی‌ است استارتاپی که در عنوان آن این عبارت را درج کردیم:

“کارشا، پلتفرم مالی و فروش محصولات روستایی”

این عنوان چکیده‌ تمام آن مجلد ۲۰۰ صفحه‌ای طرح توجیه اقتصادی‌ است که نگارش آن کمی بیش از دوماه زمان برد.

طرحی که خیلی زود و در ابتدای پاییز ۹۷، پس از برگزاری جلسات فشرده و پر چالش با کارگروهی متشکل از مدیران و کارشناسان ارشد معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری، وزارت کار و وزارت ارتباطات، موفق به حضور در بین هشت طرح ملی توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایر بر بستر آی‌تی شد…