شركت تجارت و سرمايه گروه فراب در سال مالي گذشته موفق شد نرخ سود ۵۰% را به ثبت برساند كه با توجه به بازدهي سرمايه در ساير بازارهاي كشور، يكي از بهترين ارقام ثبت شده حاصل شده است.

با توجه به تداوم حركت موفق شركت و كسب اعتبار مناسب، شرايط لازم براي توسعه شركت مهيا شده است. به همين دليل و با توجه به پشتوانه فني، بازرگاني و مالي شركت (به واسطه تكيه بر تجارب سهامداران خود)، شركت به دنبال كسب وكارهاي جديد است كه بتواند ضمن كسب سود مناسب، دامنه فعاليت‌هاي خود را توسعه دهد.

از اين‌رو همكاران گروه فراب مي‌توانند پيشنهادهاي خود (اعم از طرح‌هاي تجاري و طرح‌هاي ابتكاري) خود را براي شركت ارسال كنند تا پس از انجام بررسي‌هاي فني و اقتصادي، در صورت مناسب بودن، عمليات اجرايي آن شروع شود.

برخي از پيشنهادهاي دريافت شده تاكنون، به شرح ذيل مي‌باشد:

نوع محصول يا خدمات كسب و كار جديد :
- صنايع تبديلي كشاورزي 
- خدمات مشاوره‌اي و آموزشي 
- احداث نيروگاه‌هاي كوچك
- ارايه خدمات IT
- ايجاد نمايندگي‌هاي فروش
- . . .

نوع سرمايه‌گذاري :
- خريد سهام يك شركت
- تاسيس يك شركت جديد و فعاليت در حوزه كسب و كار مورد نظر
- مشاركت با شركت‌هاي فعال در پروژه‌هاي خاص