شركت تجارت و سرمايه گروه فراب در سال ۱۳۸۴ با نام «شركت سرمايه‌گذاري كاركنان فراب» تاسيس و در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت رسيد تا از طريق مديريت سرمايه كاركنان گروه فراب و بكارگيري آن در جهت حفظ و ايجاد ارزش افزوده براي كاركنان اقدام نمايد.

ماموريت اصلي اين شركت، رفع دغدغه نيروي انساني با ارزش گروه فراب در زمينه كسب منافع و ارزش افزوده‌هاي موجود در فضاي كسب و كار داخل و خارج كشور به نفع سرمايه‌ها و اندوخته‌هاي ايشان بوده است تا بدين ترتيب ضمن ايجاد يك سازمان كارآفرين و پويا، منافع كوتاه مدت و بلندمدت سهامداران تامين شود.