سبد متنوع و گروه با‌تجربه شركت، باعث شده است شاخص‌هاي شركت در سال‌هاي اخير، همواره روندي صعودي داشته باشد. در انتهاي سال مالي 98 تعداد سهام‌داران حقيقي شركت به 1036 نفر (78% كل سهام) رسيد. شركت فراب با 17%، شركت توسعه تجارت الكترونيك نيك‌رآي (بورسيكا) با 3%، شركت ساخت تجهيزات فراب با 1% سهام و ساختمان و نصب فراب با 1%، سهام‌داران حقوقي شركت تجارت و سرمايه گروه فراب هستند.