مجمع عمومي عادي به طور فوق­العاده سال مالي منتهي به 29/12/1398 شركت تجارت و سرمايه گروه فراب با حضور عده­اي از سهامداران، اعضاي هيات مديره، حسابرس و بازرس قانوني تشكيل و پس از ارايه گزارش حسابرس و توضيحات مديرعامل در خصوص فعاليت­هاي سال گذشته و آتي شركت، موارد ذيل به تصويب رسيد:

 

  1. تصويب ترازنامه و صورت‌های مالي منتهی به سال مالي 29/12/1398
  2. انتخاب بازرس قانوني و حسابرس شركت 
  3. تعيين روزنامه كثيرالانتشار ابرار
  4. تقسيم 10% از سود قابل تقسيم سال مالي 
  5. درخصوص بورسي شدن شركت مقرر گرديد روش پيشين مجدداً مورد بازنگري قرار گيرد و در اين راستا اعضاي مجمع به سهامداران حاضر پيشنهاد نمودند به منظور اتخاذ تصميم منطقي و مطلوب، مساعدت نموده روش پيشنهادي خود را كتباً اعلام نمايند تا نهايتاً فرايند وارد بازار بورس شدن شركت تجارت و سرمايه گروه فراب (سهامي خاص) با توجه به نظر سهامداران عمده، در دستور كار هيات مديره قرار گيرد.

 

لازم به ذكر است گزارش­هاي مالي و گزارش ارايه شده در مجمع در قسمت اخبار و اطلاعيه پرتال سهام قرار گرفته است.