به منظور ايجاد زمينه مشارکت همکاران گرامي در ساخت نيروگاه­‌هاي تجديدپذير و سبز و بهره‌­برداري از آن، شرکت ساختمان و نصب فراب همراه با شرکت تجارت و سرمايه گروه فراب به صورت مشترک طرح ايجاد صندوق ساخت و بهره‌­برداري نيروگاه 100 کيلووات خورشيدي را ارايه مي­‌نمايند...