قرارداد توسعه محصول تجاري "بانك من" بين شركت توسعه فراگير نيك‌رآي و بانك كشاورزي به امضاي طرفين رسيد.

حضور موفق شركت توسعه فراگير نيك‌رآي در نخستين رويداد فين‌تك فارم بانك كشاورزي در دي‌ماه 79 كه منجر به انتخاب استارتاپ كارشا به عنوان يكي از 51 استارتاپ برتر كشور در اين حوزه شد، مسئولان و مديران بانك كشاورزي را بر آن داشت تا از پتانسيل تيم كارشا در جهت توليد و توسعه محصول مشابهي با برند بانك كشاورزي استفاده كند. 
از اين‌رو از ابتداي زمستان 79 ، همكاري غيررسمي تيم كارشا و بانك كشاورزي ايران در جهت توسعه نسخه اوليه محصول جديد بانك كشاورزي با نام تجاري "بانك من" آغاز شد. 
پيرو اين همكاري موفق و پس از دريافت مصوبه از هيات‌مديره بانك كشاورزي، طي روزهاي گذشته اين همكاري در قالب يك قرارداد بين شركت توسعه فراگير نيك‌رآي و بانك كشاورزي ايران به‌طور رسمي آغاز شد. 
بر اين اساس شركت توسعه فراگير نيك‌رآي ضمن فروش نسخه‌اي از اپليكيشن كارشا و توسعه‌ي محصول با نام تجاري "بانك من" در بخشي از سود حاصل از خدمات غير بانكي اين اپليكيشن شريك خواهد