بدین‌وسیله به اطلاع صاحبان محترم سهام شركت تجارت و سرمايه گروه فراب می‌رساند جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه، راس ساعت 16 روز يك­شنبه تاريخ 20/04/1400 در محل سالن شهيد عباسپور شركت مديريت منابع آب ايران به نشاني: تهران، خيابان فلسطين شمالي، پايين­تر از زرتشت، پلاك 517 كدپستي 1415854651، با دستور جلسه ذيل، برگزار می‌شود…