سهامداران گرامي 
با سلام، 
بدينوسيله به اطلاع ميرساند مانده قابل پرداخت سود سهام سال مالي منتهي به 1397/06/31 در تاریخ 1398/06/13 واريز گرديد.
امور سهام