سهامداران گرامي

با سلام،

بدين وسيله به اطلاع مي رساند، مبلغ 80.23 ريال به ازاي هر سهم بابت سود سهام سال 1399 طي دو مرحله به حساب سهامداران محترم واريز گرديد.

لازم به ذكر است كه شرح واريزي مرحله دوم توسط بانك اشتباها  “واريز حقوق” درج گرديده است.