شرایط شرکت در طرح سرمایه‌گذاری آتیه 6 به طور خلاصه به اطلاع می‌رسد…