طرح خلاقانه و مبتنی بر روابط سنتی بازار ایران توسط بورسیکا طراحی و راه‌اندازی شد.

بورسیکا در ادامۀ شعار سازمانی خود که ایجاد و ارتقای «تجربۀ خوب خرید» است طرح فروش اقساطی کالا را بر پایۀ اعتبار کاربر با نام «اعتباری بخر، اعتباری ببر» آغاز کرده است.

این طرح براساس میزان اعتبار کاربران بورسیکا که تلفیقی از مدت زمان عضویت و میزان خرید آنها از بورسیکا است شکل گرفته و به نوعی زنده کردن سنت حسنۀ اعتماد و اعتبار در معاملات است که پیشینۀ دیرینی در فرهنگ ایرانی دارد و هر شخص بدون آنکه شخص دیگری ضامن خرید با بازپرداخت طولانی آن شود، صرفاً با نام و شهرت خویش به درستکاری و خوشنامی اقدام به خرید از حجره های آشنای بازار می‌کرد.

دقیقاً همین اتفاق در بورسیکا افتاده است؛ تنها اعتبار کاربران کافی‌ست تا کالای موردنظر خود را خریداری کنند و در یک بازۀ زمانی چهارماهه بی آنکه سودی شامل حال خریدشان شود فرصت پرداخت اقساطی مبلغ خرید خود را خواهند داشت.

در این طرح که بورسیکا آن‌ را «اعتباری بخر، اعتباری ببر» نامیده است؛ بیست درصد جمع سه خرید کاربران، به عنوان اعتبار خرید در نظر گرفته می‌شود که می‌توانند معادل آن برای خرید کالا استفاده کنند.

در این طرح ابتکاری به جز اعتبار کاربران نزد بورسیکا نیاز به ضامن دیگری نخواهد بود و قیمت کالاهایی که بصورت اعتباری فروخته می‌شوند هیچ تفاوتی با پرداخت نقدی نخواهد داشت.

درپایان می‌توان این طرح را یک ارزش ایجاد شده از اعتبار کاربران دانست که باعث تقویت اعتماد و همکاری دوسویۀ آنها با بورسیکا خواهد شد. ارزشی که در نهایت به یک تجربۀ خوب خرید منتهی خواهد شد.